top of page

Pravno obvestilo

Prepovedano je kakršno koli prepisovanje, razmnoževanje ali drugačno razširjanje slikovnega gradiva in vsebine na teh spletnih straneh, razen izključno za nekomercialne namene, kjer pa se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah. Vsak primerek reprodukcije mora obvezno vsebovati oznako

»Copyright © 2016 SEVERSON d.o.o. - Vse pravice pridržane«.

SEVERSON ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. SEVERSON si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na svojih spletnih straneh.

bottom of page